Dla rodziców

Przedszkola nr 111Przedszkola nr 111Przedszkola nr 111

Opłaty

Pobyt

Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

Żywienie

Pełna, dzienna stawka żywieniowa ( trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek ) jest równa 13 zł.

W przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola do godz. 13:00 ( dwa posiłki: śniadanie, obiad ) dzienna stawka żywieniowa
jest równa 10,40 zł.

Wyżywienie należy opłacić do 10 dnia każdego miesiąca za dany okres.

Opłatę za żywienie dziecka należy przelać na konto nr 74 1030 1508 0000 0005 5051 8066

Odbiorca

Przedszkole Nr 111
ul. bł. Ładysława 9/11
02-066 Warszawa

Tytuł wpłaty:

Żywienie - opłata za [miesiąc, rok] - [imię i nazwisko dziecka, grupa]

Logo dla przedszkola wykonał Michał Kowalski, dziękujemy!