Grupa III

Rok szkolny 2017/18

  • Nauczycielki: Marta Pawlikowska, Anna Kośla
  • Woźna: R. Stachowicz
  • Godziny pracy: 08:00 — 16:00
  • tel. do grupy: (22) 875 29 70 wewnętrzny 103

Rozkład dnia grupy III i IV
7.00-8.20 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, indywidualne, w małych grupach
8.20-8.30 Czynności porządkowe, ćwiczenia gimnastyczne, przygotowanie do śniadania
8.30-9.00 Śniadanie, przygotowanie do zajęć dydaktycznych
9.00-10.30 Zajęcia organizowane z całą grupa, realizacja podstawy programowej
10.30-11.45 Drugie śniadanie. Pobyt w ogrodzie, zabawy, gry sportowe
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
12.00-12.30 Obiad
12.30-13.00 Czynności higieniczne, odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek
13.00-14.30 Udział dzieci w zajęciach dodatkowych, głośne czytanie bajek, praca indywidualna, zabawy w sali
14.30-14.45 Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek
15.00-17.00 Cd. zajęć dodatkowych, praca indywidualna, zabawy w sali; przy odpowiedniej pogodzie pobyt w ogrodzie