Opłaty za przedszkole

17.10.2017 Przedszkole

2017/18 Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny. tu: uchwała nr 1205

Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny.

uchwała nr 1205

UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017

Żywienie 2017/18

Pełna, dzienna stawka żywieniowa (cztery posiłki: śniadanie,II śniadanie, obiad, podwieczorek) jest równa 10 zł.

W przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola do godz. 13:00 dzienna stawka żywieniowa jest równa 8 zł.

Wyżywienie należy opłacić najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

Opłatę za żywienie dziecka należy przelać na konto nr 74 1030 1508 0000 0005 5051 8066

Odbiorca: Przedszkole Nr 111

Tytuł wpłaty: — Żywienie - opłata za [miesiąc, rok] - [imię i nazwisko dziecka, grupa]

zarządzenie 1302

ZARZĄDZENIE NR 1302/2017

Rada Rodziców

Proponowane wysokości składek na Radę Rodziców:

- jedno dziecko: 35,00 zł;

Radę Rodziców należy opłacić, zgodnie z zadeklarowaną kwotą, do 30 dnia każdego miesiąca.