Oddział Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie

23.10.2017 Redakcja

Proszę o zapoznanie się z pismem oraz załącznikami.

Szanowni Państwo, Oddział Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m.st. Warszawie informuje, że przygotował akcje profilaktyczną dotyczącą wszawicy. Proszę o zapoznanie się z pismem oraz załącznikami.

Broszurka PEDIKULOZA

Plakat PSSE w m.st. Warszawie