Jak upoważnić dodatkowe osoby do odbierania dziecka z przedszkola?

25.08.2011 Przedszkole

Jeżeli chcesz, żeby dodatkowe osoby (ciocia, opiekunka) miały możliwość odbierania dziecka z przedszkola, pobierz ze strony, wypełnij, podpisz i przynieś do przedszkola oświadczenie: